Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Đố vui về các điểm của ngôi sao.
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Có 9 cái cọc tương ứng với các điểm của ngôi sao như hình vẽ, làm thế nào để 9 cái cọc đó có thể cắm hết cọc vào 9 điểm của ngôi sao.
Điều kiện để cắm cọc là: Điểm xuất phát (điểm xuất phát thì chưa có cọc nào đã cắm) rồi qua 1 điểm trung gian(có cọc hay không có cọc đã cắm cũng được) đến điểm đích(điểm đích thì cũng chưa có cọc nào đã cắm),cắm cọc phải phải trên một đường thẳng hàng.
Ý câu hỏi là: bạn phải cắm 1 cọc mà buộc phải đi từ 2 điểm.
[Hình: anhso-004018_Capture.jpg]

Cho mình đáp án logic nhất, chỉ cần áp dụng 1 phương pháp là phương án đúng.


Ví dụ nè:
Nhìn vào hình ảnh bên dưới
[Hình: anhso-004244_Capture.jpg]

Ta ví dụ: Từ điểm 4 ta cách điểm 1 là tổng 3 điểm(điểm 4, điểm 2, điểm 1) của ngôi sao nên cắm được cọc vào điểm 1(vì điểm 1 chưa có cọc), điểm 5 đến điểm 8 ta có thể cắm cọc ở điểm 8. Nhưng ví như điểm 1 đã có cọc thì ta không thể cắm điểm 4 nếu đi theo hình mũi tên vì điểm 1 đã có cọc rồi. Nếu ví như điểm 4 đã có cọc thì không cắm được ở điểm 7 vì điểm 4 đã có cọc nên không được tính.
Đề ko rõ ràng lắm. đọc ko hiểu. sửa lại giùm
Đáp án: 2 - 5 - 8 -1 - 4 - 7 - 10 - 3 - 6 - 9. hết :D còn nhiều cách khác nữa.:D
Akeyla đi kiểu gì mà đi vậy, sai hết, xem lại coi có đi hết số que không có đúng theo yêu cầu của câu đố không?
Đáp án: 2-5, 6-9, 10-3, 4-7, 8-1.
thanhtamit xem đúng ko?
Không có ai đúng, không đi hết cọc theo yêu cầu bài, chỉ cần cho ra 1 quy luật thế là xong.
Sao chưa có ai Post đáp án nhỉ.
Gợi ý: Vào được thì ra được.
(10-12-2010 01:00 AM)thanhtamit Đã viết: [ -> ]Có 9 cái cọc tương ứng với các điểm của ngôi sao như hình vẽ,
[Hình: anhso-004018_Capture.jpg]
Khó hiểu quá chú ơi... Tại sao ngôi sao có 10 điểm mà theo bài ra là: Có 9 cái cọc tương ứng với các điểm của ngôi sao... Như vậy thì 1 điểm nữa bỏ đi hay ko tính mà sao?
Bótay.com rồi chú!
Chú đem đáp án ra đi...
_(Không hiểu chi luôn chú)_
Bác "nguyenmanh " đọc lại đề đi, chỉ yêu cấu cắm hết 9 cái cọc tưng ứng từng điểm của ngôi sao. Có nghĩa là cắm hết 9 cọc vào 9 điểm của 1 ngôi sao, một điểm còn lại thì để trống.
CHÚ MÀY ĐỐ KHÔNG RÕ GÌ HẾT TRƠN!!!
XIN CHỈ CHO ANH EM CÁCH CẮM 9 CỌC NÀY TRÊN NGÔI SAO CỦA CHÚ TÂM.
TA SỬ DỤNG CẠNH DIỂM CẠNH.TA ĐI TRÊN MỘT CON ĐƯỜNG TẠO THÀNH MỘT NGÔI SAO THÌ CÓ BAO NHIÊU CẠNH CẮT NHAU THÌ ĐÓ LÀ ĐIỂM CÁC BẠN PHẢI CẮM CỌC. ĐIỂM XUẤT PHÁT ĐẦU LÀ ĐIỂM ĐÍCH TA KHÔNG CẦN CẮM MÀ KHI VỀ ĐÍCH TA CẮM LÀ XÔNG.
" CỨ HAI CẠNH CẮT NHAU TA CẮM 1 CỌC"

Đáp án là bước 1 ra đi điểm nào, thì bước tiếp theo về đến điểm đó.
Câu trả lời là lời gợi ý trên.
Reference URL's