Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: [Đố vui]Xanh Xanh - Xanh Đỏ - Đỏ Đỏ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: xx-dd-xd.jpg]


Có 3 cái hộp như trong hình vẽ. Trong mỗi hộp có 2 tấm giấy màu. Trong đó :
- 1 hộp có 2 tấm giấy màu xanh.
- 1 hộp có 2 tấm giấy màu đỏ.
- Hộp còn lại có 1 tấm giấy màu xanh và 1 tấm giấy màu đỏ.

Điều đáng nói ở đây là các nhãn bên ngoài hộp đều bị thay đổi. Tức là bên trong mỗi hộp có các tấm giấy màu không đúng với bên ngoài nhãn hộp.
Điều kiện: Hãy chọn 1 hộp, và nhắm mắt lại, bốc ra 1 tấm giấy màu. Sau khi bốc xong tấm giấy màu đó ra. Xem màu của nó và suy luận để đổi lại nhãn của chúng sao cho cả 3 hộp đều đúng. :D


Chúc anh em vui vẻ nhé!!
Đề nghị Akeyla nói rõ hơn tí nữa đi.
này nhé, có 3 hộp như trên. Trong mỗi hộp có 2 tấm giấy. mà bên trong hộp có 2 tấm giấy màu khác với màu dán ngoài hộp. chỉ đc phép bốc 1 lần để lấy ra 1 tấm giấy, ở hộp nào tùy ý. Bốc xong thì hãy suy luận để đổi màu bên ngoài mỗi hộp cho đúng với bên trong hộp.
ko ai chơi trò này à?
Đưa đáp án đi Akeyla. khó..chịu rồi !
Đáp án nè:
Chọn hộp ở giữa và rút ra 1 tấm giấy. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

1. Tấm giấy rút ra là màu xanh

Trong trường hợp rút ra 1 tấm giấy màu xanh ở hộp giữa(hộp có nhãn 2 màu), mà màu 2 tấm giấy trong hộp sẽ khác với màu nhãn ngoài hộp từ đó ta suy ra, hộp đó có 2 tấm giấy cùng màu. Mà ta bốc được tấm màu xanh ---> Hộp giữa chứa 2 tấm giấy màu xanh.

Tiếp theo, trong 2 hộp còn lại, hộp thứ 3 có nhãn là 2 tấm giấy màu đỏ, vì thế bên trong không thể là 2 tấm giấy màu đỏ nữa ---> Hộp thứ 3 sẽ chứa 1 tấm màu xanh và 1 tấm màu đỏ.

Vậy, còn lại hộp 1 sẽ chứa 2 tấm giấy màu đỏ. (Xem hình dưới)
[Hình: xanh.jpg]

2. Tấm giấy rút ra là màu đỏ
Câu trả lời tương tự như trên. :D

Xem hình dưới.
[Hình: do.jpg]
Xanh Xanh - Xanh Đỏ - Đỏ Đỏ ---> Chống cả mặt đi chú có mô mà giải ra được...
Có câu mô khó khó hơn chú ạ rệ như ri thì anh em chịu rồi...hahahaha
Thế là không có ai khiêng phần quà ni của chú Akeyla rồi. Mọi người cố gắng lần sau câu khó hơn nhé...