Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
năm hết tết đến haaa haaaa...
tiễn meo đi xa rước rồng vô nhà
Chúc ông chúc bà
Chúc cho ba mạ
Chúc cô chúc cậu
Chúc chú chúc dì
Chúc anh chúc chị
Chúc luôn các em
Chúc cã các cháu
Dồi dào sức khoe ...có nhiều niềm Vui =)))tiền xu nặng túi $$$tiền giấy bao la%%%đi an được khao,,, về nhà được rước,,,,tiền vô như nước ///tình vao đây tim (love)chăn ấm đệm êm ....sung sường ban đêm ...Hạnh Phúc ban ngày luôn gặp May Mắn suôt năm con rồng
NƠI XA xin gưi lòi chúc đến quê nha và chúc cho nhưng người con nhân trạch xa quê hương năm mới làm ăn gặp nhiêu may măn niem viu trong công việc cuộc sống .....
Chúc cả nhà năm mới thêm nhiều niềm vui mới.................
Reference URL's