Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Video Clip Lễ hội Cầu ngư 2012
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mời các bạn xa quê xem cho đỡ nhớ nha. Nói chung lễ năm nay như năm trước, không có gì mới vì thế không tạo được điểm nhấn sâu sắc cho người xem.
Reference URL's