Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: CCleaner - tối ưu hoá và làm sạch
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: ccleaner1.png]
CCleaner
Tối ưu hóa và làm sạch
Tính năng
CCleaner là tối ưu hóa hệ thống của chúng tôi, riêng tư và công cụ làm sạch. Nó loại bỏ các file không sử dụng khỏi hệ thống - cho phép Windows chạy nhanh hơn và giải phóng không gian đĩa cứng có giá trị. Nó cũng làm sạch dấu vết của các hoạt động trực tuyến của bạn như lịch sử Internet của bạn. Ngoài ra nó có một đăng ký sạch đầy đủ tính năng. Nhưng phần tốt nhất là nó nhanh (thường dùng ít hơn một giây để chạy) và không chứa phần mềm gián điệp hoặc Phần mềm quảng cáo!
Dọn dẹp sau đây:
Internet Explorer
File tạm thời, lịch sử, cookies, Autocomplete mẫu lịch sử, index.dat.
Firefox
File tạm thời, lịch sử, cookies, lịch sử tải về, hình thức lịch sử.
Google Chrome
File tạm thời, lịch sử, cookies, lịch sử tải về, hình thức lịch sử.
Opera
Các file tạm thời, lịch sử, cookies.
Safari
File tạm thời, history, cookies, hình thức lịch sử.
Windows
Recycle Bin, Recent Documents, tạm thời các tập tin và Đăng nhập tập tin.
Registry Cleaner
Nâng cao tính năng để loại bỏ các mục không sử dụng và cũ, bao gồm Tập tin mở rộng, ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, Shared DLLs, Fonts, Trợ giúp tập tin, ứng dụng Paths, biểu tượng, phím tắt không hợp lệ và nhiều hơn nữa ... cũng đi kèm với một tính năng sao lưu toàn diện.
Ứng dụng của bên thứ ba
Loại bỏ các file tạm và danh sách tập tin gần đây (MRUs) từ nhiều ứng dụng bao gồm cả Media Player, eMule, Google Toolbar, Netscape, Microsoft Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip và nhiều hơn nữa ...
100% Spyware miễn phí
Phần mềm này không chứa bất kỳ phần mềm gián điệp, Phần mềm quảng cáo hoặc virus.
link download
http://download.piriform.com/ccsetup302.exe
Reference URL's