Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Người giữ hồn điệu hò khoan chèo cạn | VTC
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Được khởi quay ngày 07-9-2015 tại bải biển làng đánh cá quê hương Nhân Trạch thân yêu.
*******


Xuất bản 11 thg 12, 2015
VTC | Nghệ nhân 71 tuổi - Bà Phạm Thị Niếu được dân chài Nhân Trạch gọi với cái tên trìu mến “người giữ lửa văn hóa làng biển.” 

* Nguồn VTC10
 * Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv
Danh mục
Giải trí
Giấy phép
Giấy phép chuẩn của YouTube
Xuất bản 11 thg 12, 2015
VTC | Nghệ nhân 71 tuổi - Bà Phạm Thị Niếu được dân chài Nhân Trạch gọi với cái tên trìu mến “người giữ lửa văn hóa làng biển.” 

* Nguồn VTC10
 * Facebook: 

* Xem thêm trên VTCNews: 
    •  Reference URL's