[26-12 02:11 PM] [X]admin: Chúc mọi người giáng sinh an lành
[26-12 02:11 PM] [X]admin: BUZZ!!!
#[X]admin đã xoá chatbox#