[11-10 06:40 PM] [X]Đông Tôm Mì: chào cả nhà
[01-09 10:36 AM] [X]thanhtamit: Chúc cả nhà ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc
#[X]Bale_NTO đã xoá chatbox#