Nhân Trạch Online
Thế giới đã có 7 tỷ người! - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (http://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: NHỊP CẦU NHÂN TRẠCH (/nto-nhip-cau-nhan-trach.html)
+--- Diễn đàn: Thành viên viết (/nto-thanh-vien-viet.html)
+--- Chủ đề: Thế giới đã có 7 tỷ người! (/topic-the-gioi-da-co-7-ty-nguoi.html)Thế giới đã có 7 tỷ người! - Bale_NTO - 01-11-2011 07:44 AM

Mới ngủ dậy thấy thế giới đã lên con số 7 tỷ người,kinh khủng thiệt,đất đai mô mà ở ri hè?Đi mần thuê mãi lấy chi mà nuôi con mà đẻ lắm không biết nựa.

[Hình: ak16.jpg]
Một cảnh đông đúc ở Trung Quốc.
[Hình: ak10.jpg]
Gia đình ông Ziona ở bang Mizoram (Ấn Độ). Ông có 39 người vợ, 94 người con và 33 cháu.
Chộ hại thiệt!