Nhân Trạch Online
Clip - Thi cắm hoa Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -11 -2013 - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (http://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: TIN TỨC TỔNG HỢP (/nto-tin-tuc-tong-hop.html)
+--- Diễn đàn: Về Nhân Trạch (/nto-ve-nhan-trach.html)
+--- Chủ đề: Clip - Thi cắm hoa Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -11 -2013 (/topic-clip-thi-cam-hoa-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-2013.html)Clip - Thi cắm hoa Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -11 -2013 - luongxuanlan - 19-11-2013 08:30 PM

Thi cắm hoa ở Trường TH - THCS Nhân trạch ( xóm Đò )