Nhân Trạch Online
Hình ảnh cắm hoa dâng tặng Thầy ,Cô Ngày Nhà Giáo Việt nam 20 -11 - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (http://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: TIN TỨC TỔNG HỢP (/nto-tin-tuc-tong-hop.html)
+--- Diễn đàn: Về Nhân Trạch (/nto-ve-nhan-trach.html)
+--- Chủ đề: Hình ảnh cắm hoa dâng tặng Thầy ,Cô Ngày Nhà Giáo Việt nam 20 -11 (/topic-hinh-anh-cam-hoa-dang-tang-thay-co-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html)Hình ảnh cắm hoa dâng tặng Thầy ,Cô Ngày Nhà Giáo Việt nam 20 -11 - luongxuanlan - 19-11-2013 08:58 PM


 
Thi cắm hoa Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11- 2013 ở Trường TH - THCS Nhân trạch

Các lớp thực hiện cắm hoa
[Hình: dscn2126_1919702908.jpg][Hình: dscn2127_2001105073.jpg][Hình: dscn2128_224917908.jpg][Hình: dscn2129_304315802.jpg][Hình: dscn2130_1762408955.jpg][Hình: dscn2135_1525626261.jpg][Hình: dscn2137_220487576.jpg]
[Hình: dscn2122_1843290810.jpg]

Các lớp đã thực hiện xong việc cắm hoa
[Hình: dscn2140_2037996581.jpg][Hình: dscn2141_421516085.jpg][Hình: dscn2142_1429295270.jpg][Hình: dscn2143_760096612.jpg][Hình: dscn2144_1598513906.jpg][Hình: dscn2145_900594923.jpg][Hình: dscn2146_1458547104.jpg][Hình: dscn2148_335706821.jpg]

Thuyết trình ý tưởng Lẳng hoa của lớp mình dâng tặng Thầy Cô giáo
[Hình: dscn2157_1090546755.jpg][Hình: dscn2154_1465016661.jpg][Hình: dscn2157_1090546755.jpg][Hình: dscn2158_267201190.jpg][Hình: dscn2159_2015894364.jpg][Hình: dscn2160_1078251780.jpg]

Cô và Trò chụp hình lưu niệm
[Hình: dscn2162_1604523085.jpg][Hình: dscn2163_892222943.jpg][Hình: dscn2164_801834877.jpg]

Trước thành quả của lớp mình
[Hình: dscn2165_460072177.jpg][Hình: dscn2168_1015640879.jpg]
20/11/2013