Nhân Trạch Online
Trường TH-THCS Nhân trach - Tiết mục Văn nghệ tham gia Liên hoan - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (http://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: TIN TỨC TỔNG HỢP (/nto-tin-tuc-tong-hop.html)
+--- Diễn đàn: Về Nhân Trạch (/nto-ve-nhan-trach.html)
+--- Chủ đề: Trường TH-THCS Nhân trach - Tiết mục Văn nghệ tham gia Liên hoan (/topic-truo%CC%80ng-th-thcs-nhan-trach-tie%CC%81t-mu%CC%A3c-van-nghe%CC%A3-tham-gia-lien-hoan.html)Trường TH-THCS Nhân trach - Tiết mục Văn nghệ tham gia Liên hoan - luongxuanlan - 27-03-2014 01:48 PM

Trường TH-THCS Nhân trach  - Tiết mục Văn nghệ tham gia Liên hoan Ngành Giáo dục Cum Nam,Nhân ,Lý , Nông trường Việt Trung ngày 30/3/2014

* Tiết mục được chọn dự thi Công đoàn Phòng giáo dục Bố trach lần thứ nhất.

 https://