Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Nếu tình yêu không còn (Tặng những ai đã, đang, và sẽ yêu)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
NẾU TÌNH YÊU KHÔNG CÒN...
(Tặng những ai đã, đang và sẽ yêu)


Nếu một ngày tình yêu không còn
sẽ không còn ánh lửa nhân gian
nếu một ngày tình yêu không còn
hoa sẽ không còn thơm.

Một ngày tình yêu không còn,
cá dưới sông thôi không đẻ trứng
chim trên cành sẽ thôi tìm đôi,
anh và em liệu có bồi hồi trong lần đầu gặp gỡ

Một ngày tình yêu không còn nữa
mọi loài hoa trên đời không còn nở,
anh biết lấy gì để tặng em?
thế giới sẽ rối bời nếu mất ngày Va-len-tin!

Nếu một ngày thế gian không còn tình,
anh sẽ không còn là anh,
em cũng chẳng biết mình là ai nữa
và con đò chiều sẽ lạc bến cố hương.