Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: 3 con heo và 1 con sói
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ba con heo, heo A tên la " Ai ", heo B tên là " Ở đâu " , heo C tên là " Cái gì ". Có một hôm, heo A và heo B đứng trước cửa, heo C thì ở trên gác. Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng, thế là chạy lại trước mặt heo A...
Sói : Mày là ai ???
Heo A : Uh !!
Sói : Cái gì ???
Heo A : Cái gì trên gác.
Sói : Tao hỏi mày tên gì ???
Heo A : Tôi là Ai !!

-Sói lại quay sang hỏi heo B...

Sói : Mày là ai ???
Heo B : Tôi không phải là Ai, nó là Ai ( chỉ sang heo A ).
Sói : Mày quen nó ???
Heo B : Uhm !!!
Sói : Nó là ai ???
Heo B : Đúng thế.
Sói : Cái gì ???
Heo B : Cái gì trên gác.
Sói : Ở đâu ???
Heo B : Ở Đâu là tôi !!!
Sói : Ai ???
Heo B : Nó là Ai !!! ( lại chỉ sang heo A )
Sói : Sao tao biết được.
Heo B : Ông tìm " Ai " ???
Sói : Cái gì ???
Heo B : Cái gì trên gác.
Sói : Ở đâu ???
Heo B : Là tôi.
Sói : Ai ???
Heo B : Tôi không phải là Ai, nó là Ai. ( Tiếp tục chỉ sang heo A )
Sói : Trời ơi !!!
Heo A+B : " Trời Ơi " là ba của chúng tôi.
Sói : Cái gì là ba của chúng mày à ???
Heo B : Không phải .
Sói chịu hết nỗi, lớn tiếng quát: Tại sao....????
Heo A+B : Anh quen ông nội chúng tôi hả ???
Sói : Cái gì ???
Heo A : Cái Gì trên gác, Tại Sao là ông nội chúng tôi.
Sói : Tại sao ???
Heo A : Đúng rồi.
Sói : Cái gì ???
Heo A : Không, Cái Gì ở trên gác.
Sói : Ai ???
Heo A : Tôi là Ai.
Sói : Mày là ai ???
Heo A : Uhm, tôi là Ai.
Sói : Cái gì ???
Heo A+B : Nó trên gác.

.... Sói cắn lưỡi tự tử