Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Tặng những ai đa sầu đa cảm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Có đôi khi

Có đôi khi ta thèm hát
Những lời hát từ con tim
Có đôi khi ta thèm khóc
Như trẻ thơ quên hết mình
Đôi khi muốn nghe tim mình
Rưng rưng theo điệu nhạc cũ
Đôi khi cần về lối xưa
Để thấy mình là chính ta
Đôi khi thèm đôi cánh chim
Bay cao đón gió nhẹ thênh
Đôi khi khát tiếng nói em
Cho ta bao luồng sức mạnh
Đôi khi ta muốn gọi tình
Xa lắm mà ngay ở tim
Đôi khi em bảo ta điên
Cơm áo gạo tiền nào đã yên