Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Tin tức thời tiết qua hình ảnh ở Đức
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nhiệt đô ngày mai: 30-11
[Hình: 20101130_BER.gif?2010112911]

Nhiệt đô ngày :01-12
[Hình: 20101201_BER.gif?2010112911]

Nhiệt đô ngày :02-12
[Hình: 20101202_BER.gif?2010112911]

Nhiệt đô ngày :03-12
[Hình: 20101203_BER.gif?2010112911]

Hy vọng mấy ngày sau sẽ ấm hơn một tý :rolleyes::rolleyes::rolleyes: