Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Cầm mà ngưỡi (Cười mà ngẫm)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lời bợm nhậu

Một chai mai chột, coi chừng!
Nhị chai nhai chị tưng tưng ngà ngà
Ba chai là bai nghe cha!
Bốn chai cẩn thận kẻo mà bái chôn
Ngũ chai ngai chủ hùng hồn
Sáu chai sai cháu bếp cồn luộc tôm!
Võ Quê