Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Thế giới đã có 7 tỷ người!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mới ngủ dậy thấy thế giới đã lên con số 7 tỷ người,kinh khủng thiệt,đất đai mô mà ở ri hè?Đi mần thuê mãi lấy chi mà nuôi con mà đẻ lắm không biết nựa.

[Hình: ak16.jpg]
[size=8] Một cảnh đông đúc ở Trung Quốc.[/size]
[Hình: ak10.jpg]
[size=8]Gia đình ông Ziona ở bang Mizoram (Ấn Độ). Ông có 39 người vợ, 94 người con và 33 cháu.[/size]
Chộ hại thiệt!