Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Ảnh vui về tình yêu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: Internet-1.jpg]

Mải mê Facebook sau lễ cưới.

[Hình: Internet-2.jpg]

Lỗi Error 404 (không tìm thấy tài liệu trên server) xuất hiện trong cuộc biểu tình.

[Hình: Internet-4.jpg]

Kế hoạch cho mùa hè.

[Hình: Internet-5.jpg]

Lời cảnh báo rất thực tế: "Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy ra khỏi tòa nhà trước loan tin lên Twitter".

[Hình: Internet-6.jpg]

"Hãy bước cẩn thận. Việc cập nhật status lên Facebook có thể làm sau".

[Hình: Internet-3.jpg]

Sinh nhật năm xưa là những món quà, sinh nhật năm nay là những lời chúc mừng ảo xuất hiện dồn dập trên Facebook.

[Hình: Internet-8.jpg]

Danh sách những việc cần làm trong ngày.

[Hình: Internet-7.jpg]

Tình yêu đích thực: Internet.