Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Phạm Xuân thân tặng video cho bạn bè
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Gửi những cảm xúc này đến những người bạn của tôi,
cùng tất cả các anh chị em Nhân Trạch
đặc biệt là Hồ Đức Giáp, Tuấn Uy, Cuối Uy, Hạnh Rưởng,
Cẩn Xồi (chủ quán Dốc Tình), Tiến Xền, Ngô Xuân Long
(đây là những bạn đàn của Xuân)...
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Kính mời mọi người cùng thưởng thức
Bèo dạt mây trôi (Dân ca Quan họ Bắc Ninh)
Phối khí: Phạm Anh Xuân
Biểu diễn: Phạm Anh Xuân

http://www.youtube.com/watch?v=v5UG8WJstP4