Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Bác Đâu và Thơ gửi vợ - Mừng ngày 22/12
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mừng 68 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12-1944 – 22-12-2012

Bác Đâu là một quân nhân trong cuộc kháng chiến chống mỹ. Nhân ngày 22/12 với cảm xúc dâng trào. Bác Đâu đã tặng anh em một bài thơ gửi Vợ vào lúc bấy giờ.

Chúng ta cùng nghe và thấu hiểu tình yêu thời chiến.

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fOhimovYEo4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>