Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Dậy muộn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Ngũ nướng,
Dậy muộn
Mất tận hưởng một sớm ban mai
Uổng một làn nắng sớm
Mặt trời trên cao
Ngạo nghễ cười ta

Ta cười ta
Sao hoài mộng tưởng
Còn gì đâu nữa để mà mơ
Ngoài kia nắng rộn rã những con đường .

Thẹn với ông mặt trời
Ngàn đời vẫn thế
Soi sáng nhân gian không hề mệt mỏi,
Còn ta sao xứng là nam nhi
Đêm qua ta mơ mình chạy
Ước chi...
Chợt cười khì
Nhìn đôi chân còng queo động đậy
Ta thúc lòng vùng dậy bước một...hai.