Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: TIẾNG SÀO ĐẬP LƯỚI
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nửa đêm khuya thanh vắng
Vẳng nghe ở trên sông
Tiếng khua sào đập nước
Nghe động cả tiếng lòng.

Gió mùa đang rét mướt
Nằm trong chăn còn run
Thương ngư chài lận đận
Cũng vì phen áo cơm.

Cá mùa này chắc hiếm
Cũng như chim trú đông
Khua cây sào đánh động
Mong cá mắc lưới giăng.

Sáng mai ra chợ sớm
Tìm mua miếng cá ngon
Mong ai đừng có kẽ
Mà xót chài đầu hôm.