Nhân Trạch Online
Patin cực đỉnh. Girl China - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: CNTT - GIẢI TRÍ (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-cntt-giai-tri.html)
+--- Diễn đàn: Thể thao (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-the-thao.html)
+--- Chủ đề: Patin cực đỉnh. Girl China (/topic-patin-cuc-dinh-girl-china.html)Patin cực đỉnh. Girl China - bocuti - 12-03-2011

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_0NIDVJWo0U&feature=player_embedded[/youtube]