Nhân Trạch Online
Tặng bạn bè và những người chưa quen biết - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: NHỊP CẦU NHÂN TRẠCH (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-nhip-cau-nhan-trach.html)
+--- Diễn đàn: Thành viên viết (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-thanh-vien-viet.html)
+--- Chủ đề: Tặng bạn bè và những người chưa quen biết (/topic-tang-ban-be-va-nhung-nguoi-chua-quen-biet.html)Tặng bạn bè và những người chưa quen biết - phamxuan - 27-03-2011

MÙA HOA BỎ LẠI

Em đi bỏ lại mùa hoa
Quên tim yêu cho lá khép hờ
Anh về mang theo niềm nhớ
Kéo nắng cho mùa xanh cây.

Mùa hoa vẫn còn đây
Trong tim anh như xuân xây nắng hát
Từng chồi non anh ươm cùng lộc biếc
Chờ em về cất tiếng hát cùng hoa.