Nhân Trạch Online
vô nghe nhạc nè cả nhà - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: NHỊP CẦU NHÂN TRẠCH (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-nhip-cau-nhan-trach.html)
+--- Diễn đàn: Thành viên viết (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-thanh-vien-viet.html)
+--- Chủ đề: vô nghe nhạc nè cả nhà (/topic-vo-nghe-nhac-ne-ca-nha.html)vô nghe nhạc nè cả nhà - trunglove - 28-03-2011

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=K6-RFfEPimM[/youtube] [youtube]www.youtube.com/watch?v=aOKxRH9GYOQ[youtube]www.youtube.com/watch?v=r4_VM0m6IyEhttp://www.youtube.com/watch?v=njt17qlSwaM

Chúc bà con nghe nhạc vui vẻ..:D