Nhân Trạch Online
Bạn sẽ làm gì khi xăng lên giá??? - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: NHỊP CẦU NHÂN TRẠCH (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-nhip-cau-nhan-trach.html)
+--- Diễn đàn: Thành viên viết (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-thanh-vien-viet.html)
+--- Chủ đề: Bạn sẽ làm gì khi xăng lên giá??? (/topic-ban-se-lam-gi-khi-xang-len-gia.html)Bạn sẽ làm gì khi xăng lên giá??? - bocuti - 30-03-2011

Đắp chiếu lên xe máy và đi xe đạp or đi bộ thể dục thể thao hay là nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền đổ xăng???