Nhân Trạch Online
Gia đình Hiếu_Deusch - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: NHỊP CẦU NHÂN TRẠCH (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-nhip-cau-nhan-trach.html)
+--- Diễn đàn: Nước ngoài (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-nuoc-ngoai.html)
+--- Chủ đề: Gia đình Hiếu_Deusch (/topic-gia-dinh-hieu-deusch.html)Gia đình Hiếu_Deusch - hieu_de - 03-05-2011

[Hình: 3P3MS10HVQ3WRPOZDuGR-1.jpg]
[Hình: 3P3MS10HSQ3WRPOZDtjV-1.jpg]

[Hình: Photo0208.jpg]
[Hình: 36012_10150198824165640_648680639_131388...9524_n.jpg]RE: Gia đình Hiếu_Deusch - thanhtamit - 03-05-2011

Sao Post ảnh mà không comment dòng nào vậy trời.huuhuh


RE: Gia đình Hiếu_Deusch - V_I_P - 05-05-2011

anh thành sang đó buổi mô rứa hiếu ?
và còn em nào cuối đó nựa ?
răng mà bên đó có nhiều người đẹp rứa hà :d :dRE: Gia đình Hiếu_Deusch - hieu_de - 06-05-2011

không đấy là ảnh riêng của mình đó
con em đó là bạn thân của mình đóRE: Gia đình Hiếu_Deusch - V_I_P - 10-05-2011

rứa ah`
mà biết tau là ai kh hiếu ?RE: Gia đình Hiếu_Deusch - hieu_de - 10-05-2011

có phải khuế không vậy

đả lâu rồi mình mới tham gia

RE: Gia đình Hiếu_Deusch - V_I_P - 10-05-2011

uh , cho tau nick chát chít cho vui
RE: Gia đình Hiếu_Deusch - hieu_de - 10-05-2011

níc yahoo của tau là maimaimotmoitinh_ngaideu hoặc là ngatu_buidoi

tình hình ở hàn có gì thay đổi nhiều không bạn

chúc anh em ở korea sức khoẻRE: Gia đình Hiếu_Deusch - V_I_P - 10-05-2011

tình hình bên ni thì ACE mới sang nhiều lắm
còn SK & CV thì mọi người đều đều nhau kh ai hơn ai cả :d:d:d:D

RE: Gia đình Hiếu_Deusch - nguyenducniem - 12-05-2011

Nhất chú đó!