Nhân Trạch Online
Chúc mừng 2 tân Cử Nhân ĐH Duy Tân nào - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: NHỊP CẦU NHÂN TRẠCH (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-nhip-cau-nhan-trach.html)
+--- Diễn đàn: Trong nước (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-trong-nuoc.html)
+--- Chủ đề: Chúc mừng 2 tân Cử Nhân ĐH Duy Tân nào (/topic-chuc-mung-2-tan-cu-nhan-dh-duy-tan-nao.html)

Pages: 1 2


RE: Chúc mừng 2 tân Cử Nhân ĐH Duy Tân nào - alias_korea207 - 28-07-2011

Người ta nói rồi... Có công Mai sắt có ngày nên Kim
Bgio hai e đã mài xong Kim rồi.... A chúc hai em giữ dc cái quý nhất của nó.


RE: Chúc mừng 2 tân Cử Nhân ĐH Duy Tân nào - nguyet_anh - 29-07-2011

chúc mừng 2 chú nhé, cố gắng chặng đường tiếp theo hj;
RE: Chúc mừng 2 tân Cử Nhân ĐH Duy Tân nào - nockenny - 02-08-2011

Chúc mừng 2 cử nhân, hihi


RE: Chúc mừng 2 tân Cử Nhân ĐH Duy Tân nào - congtubot - 03-08-2011

chúc mừng 2 cử nhân cuả nhân trạch nhé,hi vọng sau này có nhiều cử nhân xuất sắc hơn nưã


RE: Chúc mừng 2 tân Cử Nhân ĐH Duy Tân nào - tomhum89qb - 26-12-2011

alo alo
bằng thì nhận mà ko thấy rửa bằng đến.mấy cậu làm ăn rứa là trật hi rồi
chắc tết ni phải rửa gấp để sang năm công việc ngồi ghế trên bộ cấy na,hiiiii