Nhân Trạch Online
Tin tức thời tiết qua hình ảnh ở Đức - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: NHỊP CẦU NHÂN TRẠCH (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-nhip-cau-nhan-trach.html)
+--- Diễn đàn: Nước ngoài (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-nuoc-ngoai.html)
+--- Chủ đề: Tin tức thời tiết qua hình ảnh ở Đức (/topic-tin-tuc-thoi-tiet-qua-hinh-anh-o-duc.html)Tin tức thời tiết qua hình ảnh ở Đức - nguyenducniem - 29-11-2010

Nhiệt đô ngày mai: 30-11
[Hình: 20101130_BER.gif?2010112911]

Nhiệt đô ngày :01-12
[Hình: 20101201_BER.gif?2010112911]

Nhiệt đô ngày :02-12
[Hình: 20101202_BER.gif?2010112911]

Nhiệt đô ngày :03-12
[Hình: 20101203_BER.gif?2010112911]

Hy vọng mấy ngày sau sẽ ấm hơn một tý :rolleyes::rolleyes::rolleyes: