Nhân Trạch Online
Cầm mà ngưỡi (Cười mà ngẫm) - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: CNTT - GIẢI TRÍ (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-cntt-giai-tri.html)
+--- Diễn đàn: Cười 24h (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-cuoi-24h.html)
+--- Chủ đề: Cầm mà ngưỡi (Cười mà ngẫm) (/topic-cam-ma-nguoi-cuoi-ma-ngam.html)Cầm mà ngưỡi (Cười mà ngẫm) - phamxuan - 08-09-2011

Lời bợm nhậu

Một chai mai chột, coi chừng!
Nhị chai nhai chị tưng tưng ngà ngà
Ba chai là bai nghe cha!
Bốn chai cẩn thận kẻo mà bái chôn
Ngũ chai ngai chủ hùng hồn
Sáu chai sai cháu bếp cồn luộc tôm!
Võ Quê