Nhân Trạch Online
Vieo giao tiếp english - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: CHIA SẺ KIẾN THỨC (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-chia-se-kien-thuc.html)
+--- Diễn đàn: Học Tiếng Anh (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-hoc-tieng-anh.html)
+--- Chủ đề: Vieo giao tiếp english (/topic-vieo-giao-tiep-english.html)Vieo giao tiếp english - kendy - 10-09-2011

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mwUnhmJHWGE[/youtube]