Nhân Trạch Online
Ảnh vui về tình yêu - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: CNTT - GIẢI TRÍ (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-cntt-giai-tri.html)
+--- Diễn đàn: Cười 24h (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-cuoi-24h.html)
+--- Chủ đề: Ảnh vui về tình yêu (/topic-anh-vui-ve-tinh-yeu.html)Ảnh vui về tình yêu - trunglove - 11-11-2011

[Hình: Internet-1.jpg]

Mải mê Facebook sau lễ cưới.

[Hình: Internet-2.jpg]

Lỗi Error 404 (không tìm thấy tài liệu trên server) xuất hiện trong cuộc biểu tình.

[Hình: Internet-4.jpg]

Kế hoạch cho mùa hè.

[Hình: Internet-5.jpg]

Lời cảnh báo rất thực tế: "Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy ra khỏi tòa nhà trước loan tin lên Twitter".

[Hình: Internet-6.jpg]

"Hãy bước cẩn thận. Việc cập nhật status lên Facebook có thể làm sau".

[Hình: Internet-3.jpg]

Sinh nhật năm xưa là những món quà, sinh nhật năm nay là những lời chúc mừng ảo xuất hiện dồn dập trên Facebook.

[Hình: Internet-8.jpg]

Danh sách những việc cần làm trong ngày.

[Hình: Internet-7.jpg]

Tình yêu đích thực: Internet.