Nhân Trạch Online
Tìm hiểu luật thừa kế sử dụng đất - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: TIN TỨC TỔNG HỢP (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-tin-tuc-tong-hop.html)
+--- Diễn đàn: Đọc báo giùm bạn (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-doc-bao-gium-ban.html)
+--- Chủ đề: Tìm hiểu luật thừa kế sử dụng đất (/topic-tim-hieu-luat-thua-ke-su-dung-dat.html)Tìm hiểu luật thừa kế sử dụng đất - luongxuanlan - 23-11-2011Tìm hiểu luật thừa kế Quyền sử dụng đất[Người được hưởng thừa kế quyền sử dụng đấtNgười gửi: Lê Thu Thảo
Email: [email protected]
Câu hỏi: Xin cho tôi hỏi những người nào được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất?

Nội dung trả lời:

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

a.Thừa kế theo di chúc.

Những người được chỉ định thừa kế trong di chúc thì được hưởng thừa kế theo di chúc.

Lưu ý: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con đã thành niên không có khả năng lao động vẫn được hưởng phần di sản là quyền sử dụng đất bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng hoặc chỉ cho hưởng phần ít hơn hai phần ba suất đó trừ khi họ là những người từ chối nhận thừa kế hoặc họ là những người không có quyền hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

b. Thừa kế theo pháp luật:

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản là quyền sử dụng đất bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng thừa kế, bị truất quyền hưởng thừa kế hoặc từ chối nhận thừa kế.

Trong trường hợp con của người để lại thừa kế chết trước hoặc chết cùng một thời điểm với người để lại thừa kế thì cháu được hưởng phần di sản là quyền sử dụng đất mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống, nếu cháu cũng chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại thừa kế thì chắt được hưởng phần di sản là quyền sử dụng đất mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.
[align=right]Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước – Sở Tư pháp Quảng Bình
[