Nhân Trạch Online
Hội ngộ - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: NHỊP CẦU NHÂN TRẠCH (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-nhip-cau-nhan-trach.html)
+--- Diễn đàn: Thành viên viết (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-thanh-vien-viet.html)
+--- Chủ đề: Hội ngộ (/topic-hoi-ngo.html)Hội ngộ - phamxuan - 03-04-2012

Bạn bè giờ đây tứ tán khắp bốn phương trời, hội ngộ gặp nhau trở thành chuyện hiếm. Nhưng mỗi lần gặp là chuyện gì cũng kể, trên trời dưới đất gì cũng bàn, vui đáo để.

Mình ít ra ngoài nên mỗi lần đi đâu chơi thấy lạ là trố mắt ngạc nhiên, mà có xa xôi gì, ngay trong làng mình thôi à, thằng Tê bảo mi như “Đông Ki ra thành phố” vậy. Mỗi lần hàn huyên bạn bè cũng thế, mình chỉ biết ngồi nghe rồi cười hô hố như thằng dở người. Khen sao tụi nó gì cũng biết, gì cũng tường. Tụi nó nói mi ngày mô cũng lên mạng mà mù bỏ mẹ chẳng biết thời cuộc là gì. Thời cuộc gì trên mạng chớ, tao chỉ chăm coi thời sự 19 giờ thôi, mạng miệc chỉ toàn tin giật gân chém, giết, hiếp, ngồi tù, rồi phòng the, hở vú, lộ hàng ngấy tận óc, chuyện hay thì ít chuyện tạp nham thì nhiều. Đúng ra thì đó chỉ là một phần thôi, chẳng qua là con sâu làm rầu nồi canh. Phải biết gạn lọc chớ!
...
Bà con ghé đây đọc tiếp nè, có cả hình bắt mắt hơn
http://yume.vn/phamanhxuan/article/hoi-ngo.35D818A9.html

Xuân của mọi người