Nhân Trạch Online
Miền Trung nhớ Bác - Thu Hiền - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: CNTT - GIẢI TRÍ (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-cntt-giai-tri.html)
+--- Diễn đàn: Video Clip (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-video-clip.html)
+--- Chủ đề: Miền Trung nhớ Bác - Thu Hiền (/topic-mien-trung-nho-bac-thu-hien.html)Miền Trung nhớ Bác - Thu Hiền - Gunny_TW - 19-05-2012

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-Pt7vpw42CE[/youtube]