Nhân Trạch Online
Bác Đâu và Thơ gửi vợ - Mừng ngày 22/12 - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: TIN TỨC TỔNG HỢP (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-tin-tuc-tong-hop.html)
+--- Diễn đàn: Về Nhân Trạch (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-ve-nhan-trach.html)
+---- Diễn đàn: Video Quê Nhà (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-video-que-nha.html)
+---- Chủ đề: Bác Đâu và Thơ gửi vợ - Mừng ngày 22/12 (/topic-bac-dau-va-tho-gui-vo-mung-ngay-22-12.html)Bác Đâu và Thơ gửi vợ - Mừng ngày 22/12 - biennhantrach - 23-12-2012

Mừng 68 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12-1944 – 22-12-2012

Bác Đâu là một quân nhân trong cuộc kháng chiến chống mỹ. Nhân ngày 22/12 với cảm xúc dâng trào. Bác Đâu đã tặng anh em một bài thơ gửi Vợ vào lúc bấy giờ.

Chúng ta cùng nghe và thấu hiểu tình yêu thời chiến.

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fOhimovYEo4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>