Nhân Trạch Online
TIẾNG SÀO ĐẬP LƯỚI - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: NHỊP CẦU NHÂN TRẠCH (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-nhip-cau-nhan-trach.html)
+--- Diễn đàn: Thành viên viết (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-thanh-vien-viet.html)
+--- Chủ đề: TIẾNG SÀO ĐẬP LƯỚI (/topic-tieng-sao-dap-luoi.html)TIẾNG SÀO ĐẬP LƯỚI - phamxuan - 22-01-2011

Nửa đêm khuya thanh vắng
Vẳng nghe ở trên sông
Tiếng khua sào đập nước
Nghe động cả tiếng lòng.

Gió mùa đang rét mướt
Nằm trong chăn còn run
Thương ngư chài lận đận
Cũng vì phen áo cơm.

Cá mùa này chắc hiếm
Cũng như chim trú đông
Khua cây sào đánh động
Mong cá mắc lưới giăng.

Sáng mai ra chợ sớm
Tìm mua miếng cá ngon
Mong ai đừng có kẽ
Mà xót chài đầu hôm.