Nhân Trạch Online
Lễ bơi thuyền 2 - 9 - 2015 Tại Thôn Nhân Quang - Phiên bản có thể in

+- Nhân Trạch Online (https://www.nhantrach.com/diendan)
+-- Diễn đàn: TIN TỨC TỔNG HỢP (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-tin-tuc-tong-hop.html)
+--- Diễn đàn: Về Nhân Trạch (https://www.nhantrach.com/diendan/nto-ve-nhan-trach.html)
+--- Chủ đề: Lễ bơi thuyền 2 - 9 - 2015 Tại Thôn Nhân Quang (/topic-le-boi-thuyen-2-9-2015-tai-thon-nhan-quang.html)Lễ bơi thuyền 2 - 9 - 2015 Tại Thôn Nhân Quang - luongxuanlan - 03-08-2016

https://www.youtube.com/watch?v=UHqrU4JtPHg