Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KoreA - Những người con xa quê
26-01-2012, 08:45 PM, (Được chỉnh sửa: 26-01-2012, 10:29 PM {2} bởi scoster_lee.)
#1
Số lần cảm ơn 0
0 cảm ơn trong 0 bài
KoreA - Những người con xa quê
" Tôi chỉ là một cá thể, nhưng tôi vẫn là tôi . Tôi không thể làm tất cả mọi thứ , nhưng tôi vẫn có thể làm một điều gì đó. Và bởi vì tôi không thể làm tất cả nên tôi sẽ không từ chối làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình . Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác."

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=327569_299233656791619_100001149613851_845671_904865765_o-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/327569_299233656791619_100001149613851_845671_904865765_o-1.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=IMAG0032-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/IMAG0032-1.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=332458_157078624403950_100003054391814_206483_1892408121_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/332458_157078624403950_100003054391814_206483_1892408121_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=402301_298670786847906_100001149613851_844765_1295436829_n.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/402301_298670786847906_100001149613851_844765_1295436829_n.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=398590_156160841162395_100003054391814_204568_1343403725_n.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/398590_156160841162395_100003054391814_204568_1343403725_n.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=328415_157080991070380_100003054391814_206489_1803943380_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/328415_157080991070380_100003054391814_206489_1803943380_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=336149_299234326791552_100001149613851_845673_1373344916_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/336149_299234326791552_100001149613851_845673_1373344916_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=328676_153582668089053_100003119626810_212120_1802848343_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/328676_153582668089053_100003119626810_212120_1802848343_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=411740_299234890124829_100001149613851_845677_1365521594_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/411740_299234890124829_100001149613851_845677_1365521594_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=408730_298237620224556_100001149613851_843571_2122189826_n.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/408730_298237620224556_100001149613851_843571_2122189826_n.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=406509_298178730230445_100001149613851_843497_1534491438_n.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/406509_298178730230445_100001149613851_843497_1534491438_n.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=405883_298179843563667_100001149613851_843500_183373707_n.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/405883_298179843563667_100001149613851_843500_183373707_n.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=403970_158416150938030_100003089374551_217953_2119878230_n.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/403970_158416150938030_100003089374551_217953_2119878230_n.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=402394_158419904270988_100003089374551_217957_635450996_n.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/402394_158419904270988_100003089374551_217957_635450996_n.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=396389_298476046867380_100001149613851_843997_2093769259_n.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/396389_298476046867380_100001149613851_843997_2093769259_n.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=395883_158418667604445_100003089374551_217956_665428484_n.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/395883_158418667604445_100003089374551_217956_665428484_n.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=332812_299234020124916_100001149613851_845672_1854121037_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/332812_299234020124916_100001149613851_845672_1854121037_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=333858_298675236847461_100001149613851_844782_1126741935_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/333858_298675236847461_100001149613851_844782_1126741935_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=333846_298674333514218_100001149613851_844776_928386455_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/333846_298674333514218_100001149613851_844776_928386455_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=333281_299238836791101_100001149613851_845683_2042617417_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/333281_299238836791101_100001149613851_845683_2042617417_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=332812_299234020124916_100001149613851_845672_1854121037_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/332812_299234020124916_100001149613851_845672_1854121037_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=415394_153582768089043_100003119626810_212121_1418380265_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/415394_153582768089043_100003119626810_212121_1418380265_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=415337_153585761422077_100003119626810_212134_820197145_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/415337_153585761422077_100003119626810_212134_820197145_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=326319_153586901421963_100003119626810_212137_1778406866_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/326319_153586901421963_100003119626810_212137_1778406866_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=323315_299234630124855_100001149613851_845675_1288925375_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/323315_299234630124855_100001149613851_845675_1288925375_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/?action=view&amp;current=324550_299233300124988_100001149613851_845670_1867622157_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z372/scoster_lee/324550_299233300124988_100001149613851_845670_1867622157_o.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Trích dẫn
27-01-2012, 01:08 AM,
#2
Số lần cảm ơn 0
1 cảm ơn trong 1 bài
RE: KoreA - Những người con xa quê
dep trai that do'.nhung thua xa trai taiwan còn xa lắm
:07: Cuộc đời Anh sẽ nghèo đi biết mấy. Nếu mẹ hiền ngày ấy chẳng sinh em :38:
Trích dẫn
27-01-2012, 04:04 AM,
#3
Số lần cảm ơn 0
0 cảm ơn trong 0 bài
RE: KoreA - Những người con xa quê
han quac het con gai roi hay sao ma lai the?
Trích dẫn
27-01-2012, 11:45 AM,
#4
Số lần cảm ơn 50
36 cảm ơn trong 22 bài
RE: KoreA - Những người con xa quê
mấy cái thằng này thiệt là đẹp trai quá đi ah......
năm mới chúc mọi người sk & vạn sự như ý
N_____T_____O
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Kết nối Facebook
Phim Bám Biển
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Giá tiền ảo Bitcoin và Altcoin
Thành viên online
Hiện đang có 42 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 42 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,002
» Thành viên mới nhất: vannguyens
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,045

Thống kê đầy đủ