Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Những bài hát được yêu thích của quê hương Quảng Bình
02-11-2010, 12:40 AM, (Được chỉnh sửa: 02-11-2010, 12:47 AM {2} bởi admin.)
#1
Số lần cảm ơn 76
62 cảm ơn trong 43 bài
Những bài hát được yêu thích của quê hương Quảng Bình
Nhantrach.com xin giới thiệu 19 Video clip bài hát được yêu thích nhất của quê hương Quảng Bình, bao gồm: Quảng bình quê ta ơi, Phố biển tình anh, Huyền thoại trăng nhật lệ, Quảng bình trong câu hát, Qua cầu nhật lệ, Về quê, Phong nha huyền ảo, Ngạn ngữ sông quê, Lời em cô gái lệ ninh, Đưa em về kiến giang, Suối ban. v.v, danh sách bài hát sẽ được BQT cập nhật liên tục tại đây.

<strong>Quảng Bình Quê Ta Ơi </strong>

<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/xj0pD18ZnVc&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xj0pD18ZnVc&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p>

<p><span style="font-size: small;">

<strong>Quảng Bình trong câu hát </strong></span><br /><br />

<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/B3EPmFjpnH0&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/B3EPmFjpnH0&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Qua Cầu Nhật Lệ </strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/V9TILeB3p2A&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V9TILeB3p2A&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p><p><span style="font-size: small;"><strong>Về Quê </strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/ZZ542Ool00Y&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />

<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZZ542Ool00Y&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p>


<p><span style="font-size: small;"><strong><br /></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Phong Nha Huyền Ảo </strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/bGcvigNvJx8&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bGcvigNvJx8&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Ngạn Ngữ Song Quê </strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/dXIT29ed94E&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dXIT29ed94E&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Lời Em Cô Gái Lệ Ninh </strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/9zbjJrUqmX8&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9zbjJrUqmX8&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p><p><span style="font-size: small;"><strong>Đưa em về kiến giang </strong></span><br /><br />

<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/V1knTGazk-o&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V1knTGazk-o&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p><p><span style="font-size: small;"><strong>Suối Bang </strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/3OexRtEHv8E&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3OexRtEHv8E&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />

</object>
</p>
Trích dẫn
02-11-2010, 12:44 AM, (Được chỉnh sửa: 02-11-2010, 12:46 AM {2} bởi admin.)
#2
Số lần cảm ơn 76
62 cảm ơn trong 43 bài
RE: Những bài hát được yêu thích của quê hương Quảng Bình
<p><span style="font-size: small;"><strong>Nhịp Cầu Chờ Mong</strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/dc0yo9mauW0&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dc0yo9mauW0&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Thành Phố Bình Minh</strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/Q4BA1hBlH1w&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Q4BA1hBlH1w&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p><p><span style="font-size: small;"><strong>Thắng Cảnh Quê Em</strong></span><br /><br />

<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/PX9Ix2qcMGE&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PX9Ix2qcMGE&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p><p><span style="font-size: small;"><strong>Tình Người Hương Lúa</strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/1X6lXcQArso&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />

<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1X6lXcQArso&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p><p><span style="font-size: small;"><strong>Tiếng Hát đông Đưa</strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/XFCTpR2Rr10&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XFCTpR2Rr10&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />

</object>
</p><p><span style="font-size: small;"><strong>Tâm tình Với Sông Danh</strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/RHLA9aL8j3M&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RHLA9aL8j3M&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p>
Trích dẫn
02-11-2010, 12:47 AM,
#3
Số lần cảm ơn 76
62 cảm ơn trong 43 bài
RE: Những bài hát được yêu thích của quê hương Quảng Bình


<p><span style="font-size: small;"><strong>Phố biển tình anh </strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/WjMSRlgfmtw&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WjMSRlgfmtw&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Huyền thoại trăng nhật lệ</strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/0e_LJs-UqY0&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0e_LJs-UqY0&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p><p><span style="font-size: small;"><strong>N&agrave;ng Ti&ecirc;n Mỹ Cảnh</strong></span><br /><br />

<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/oyNeaQSH57U&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oyNeaQSH57U&amp;hl=en&amp;fs=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p><p><span style="font-size: small;"><strong>Chuyện tình Phong Nha</strong></span><br /><br />
<object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/fnDT0dePuK8&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fnDT0dePuK8&amp;hl=en&amp;fs=1" />

<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p>
Trích dẫn
28-01-2011, 12:25 AM, (Được chỉnh sửa: 28-01-2011, 12:26 AM {2} bởi Chaiko.)
#4
Số lần cảm ơn 0
0 cảm ơn trong 0 bài
RE: Những bài hát được yêu thích của quê hương Quảng Bình
Admin ơi, cho em xin mấy bài karaoke này được ko? Em sắp diễn văn nghệ mà ko tìm được beat, có gì pm cho em qua email: [email protected] nha. thanks.
Trích dẫn
02-03-2011, 12:02 AM,
#5
Số lần cảm ơn 0
0 cảm ơn trong 0 bài
RE: Những bài hát được yêu thích của quê hương Quảng Bình
co cach nao tai bai hai ve may duoc khong ba con
Trích dẫn
03-10-2012, 09:29 PM,
#6
Số lần cảm ơn 76
62 cảm ơn trong 43 bài
RE: Những bài hát được yêu thích của quê hương Quảng Bình
Các bạn muốn download video trên youtube thì dùng add-on sau nhé http://www.bestvideodownloader.com/download
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Kết nối Facebook
Phim Bám Biển
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Giá tiền ảo Bitcoin và Altcoin
Thành viên online
Hiện đang có 57 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 57 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,002
» Thành viên mới nhất: vannguyens
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,045

Thống kê đầy đủ