Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thêm EQ vào IQ - Add EQ to IQ
26-02-2011, 10:58 PM, (Được chỉnh sửa: 28-02-2011, 09:30 AM {2} bởi Akeyla.)
#1
Số lần cảm ơn 0
2 cảm ơn trong 1 bài
Bug  Thêm EQ vào IQ - Add EQ to IQ


Employers want smart people who can work well with others

Các nhà tuyển dụng muốn những người thong minh mà có thể làm việc tốt với những người khác

The rise tide of soft skills - Sự nổi lên của những kỹ năng mềm

Research shows that employers value soft skills such as efficient and effective oral and written communication, and the ability to work in diverse teams.

Các nhà nghiên cứu nói rằng các nhà tuyển dụng đánh giá cao những kỹ năng mềm như sự giao tiếp hiệu quả và có năng lực trong nói và viết, và khả năng làm việc trong những nhóm đa văn hoá.

Interviewers often seek candidates with an ability to size up situations and define them as solvable problems, and those who excel at building rapport with people at all levels.

Những người phỏng vấn thường tìm những ứng cử việc với khả năng đánh giá các tình huống và định nghĩa chúng như những vấn đề có thể giải quyết, và những ai vượt trội trong việc xây dựng quan hệ với mọi người tại tất cả cấp độ.

In today’s workplace, there is a high demand for people who have a knack for developing relationships – especially with customers.

Trong nơi làm việc ngày nay, có một yêu cầu cao vê những người mà có một sự khéo léo cho việc phát triển các quan hệ - đặc biệt với khách hàng.

In other words, if you have high level of emotional intelligence (EQ) and a likeable personality, your chances of securing job are better.

Nói cách khác, nếu bạn có cấp độ cao về thông minh cảm xúc (EQ) và một tính cách dễ thương, các cơ hội của việc được tuyển dụng vào công việc là tốt hơn.

All these qualities are not easy to demonstrate in a resume or at an interview.

Tất cả những phẩm chất này không dễ chứng tỏ trong bản lý lịch hoặc một buổi phỏng vấn.

This is where you need to develop resume – writing and interview skills to promote, market and ‘sell’ yourself to your potential employer.

Đây là nơi mà bạn cần xây dựng một bản lý lịch - kỹ năng viết và phỏng vấn để quảng cáo, tiếp thị và ‘bán’ bản than cho người tuyển dụng tiềm năng.

Marketplace requirements – Các yêu cầu của thị trường lao động

Make no mistake, traditional intellectual skills are still important.

Không phạm sai lầm, các kỹ năng tri thức truyền thống vẫn quan trọng.

This includes the ability to critically evaluate evidence and make concrete decisions, argue logically, apply theory to practice and challenge take-for-granted assumptions.

Điều này bao gồm khả năng đánh giá bằng chứng một cách phản biện và đưa ra những quyết định cứng rắn, đáp trả có lý luận, ứng dụng lý thuyết vào thực hành và thách thức những giải thuyết được cho là dĩ nhiên

Add to these self-reliance and resilience, adaptability, flexibility and creativity, and you have the profile of the preferred candidate!

Thêm vào chúng sự đáng tin cậy và kiên cường, sự thích ứng, sự linh hoạt và sang tạo, và bạn có một hồ sợ của người ứng cử viên được ưa thích!

Finding a good job in today’s demanding workplace is challenging.

Tìm một công việc tốt trong thị trường lao động đầy yêu cầu là đầy thử thách.

Invest in developing job-hunting skills and workplace competencies to beat the competition.

Đầu tư vào những kỹ năng phát triển săn tìm công việc và các sự thành thạo trong công việc để chiến thắng sự cạnh tranh.
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Kết nối Facebook
Phim Bám Biển
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Giá tiền ảo Bitcoin và Altcoin
Thành viên online
Hiện đang có 94 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 94 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,002
» Thành viên mới nhất: vannguyens
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,045

Thống kê đầy đủ