Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thông báo về kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 (EPS-TOPIK)
05-11-2011, 12:50 PM, (Được chỉnh sửa: 05-11-2011, 12:59 PM {2} bởi thanhtamit.)
#1
Số lần cảm ơn 50
36 cảm ơn trong 22 bài
Thông báo về kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 (EPS-TOPIK)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"><div></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="left"><a href="http://ttldnnvietnam.gov.vn/Default.aspx?ctl=Article&amp;aID=404#">THÔNG BÁO VỀ KỲ KIỂM TRA TIẾNG HÀN LẦN THỨ 9 (EPS-TOPIK)</a></td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<p>Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 sẽ được tổ chức như sau:</p>
<p>Những người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) phải tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn (EPS-TOPIK) do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức theo ủy quyền của Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc. Chỉ những người đã đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.</p>
<p>Cơ quan tổ chức: Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc</p>
<p>Cơ quan thực hiện: Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea)</p>
<p>Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội</p>
<p>Trung tâm Lao động ngoài nước</p>
<p><strong>1. </strong><strong>Ngày kiểm tra: ngày </strong><strong>17 -18/12/2011</strong><strong></strong></p>
<table align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" width="634" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="164"><p align="center"><strong>Ca</strong></p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center"><strong>Có mặt tại</strong></p>
<p align="center"><strong>phòng thi</strong></p></td>
<td width="161"><p align="center"><strong>Nghe hướng dẫn</strong></p>
<p align="center"><strong>cách làm bài</strong></p></td>
<td width="161"><p align="center"><strong>Giờ làm bài</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="164"><p>Ca 1 (sáng)</p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center">Trước 09h30</p></td>
<td width="161"><p align="center">09h30 – 10h30</p></td>
<td width="161"><p align="center">10h30 – 11h40</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="164"><p>Ca 2 (chiều)</p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center">Trước 14h30</p></td>
<td width="161"><p align="center">14h30 – 15h30</p></td>
<td width="161"><p align="center">15h30 – 16h40</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Thí sinh dự kiểm tra phải có mặt tại phòng thi trước <strong>9h30 </strong>(đối với ca 1) và trước<strong>14h30</strong> (đối với ca 2) để nghe phổ biến về Quy chế kiểm tra. Những thí sinh đến muộn sẽ không được tham dự kiểm tra.</p>
<p><strong>2. </strong><strong>Dự kiến số lượng người đạt yêu cầu:</strong></p>
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="153"><p align="center"><strong>Ngành</strong></p></td>
<td width="147"><p align="center"><strong>Chỉ tiêu được</strong></p>
<p align="center"><strong> phân bổ</strong></p></td>
<td width="327"><p align="center"><strong>Tiêu chuẩn đạt yêu cầu</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="153"><p align="center">Sản xuất chế tạo<strong></strong></p></td>
<td width="147"><p align="center">11.700 người<strong></strong></p></td>
<td width="327" rowspan="4"><p>Số lượng người đạt yêu cầu về tiếng Hàn trong từng ngành bằng số chỉ tiêu phân bổ cho ngành đó, được lựa chọn theo nguyên tắc<strong>lấy từ người có điểm cao xuống thấp</strong> trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên (đăng ký dự tuyển trong ngành tương ứng).</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="153"><p align="center">Xây dựng</p></td>
<td width="147"><p align="center">1.000 người</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="153"><p align="center">Nông nghiệp</p></td>
<td width="147"><p align="center">1.000 người</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="153"><p align="center">Ngư nghiệp</p></td>
<td width="147"><p align="center">1.300 người</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Kỳ kiểm tra này có 4 ngành cho người lao động đăng ký: Sản xuất chế tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Ngư nghiệp. Người lao động phải lựa chọn 01 ngành cụ thể mà mình mong muốn sẽ làm việc tại Hàn Quốc phù hợp với khả năng. Sau khi đã đăng ký người lao động sẽ KHÔNG được thay đổi sang ngành khác.</p>
<p><strong>3. </strong><strong>Điều kiện đăng ký tham dự kiểm tra:</strong></p>
<p>- Từ 18 đến 39 tuổi (những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 19/12/1971 đến ngày 18/12/1993)</p>
<p>- Chưa có tiền án, tiền sự,</p>
<p>- Chưa từng bị trục xuất hoặc buộc phải xuất cảnh khỏi Hàn Quốc;</p>
<p>- Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam.</p>
<p><strong>4. </strong><strong>Quy trình đăng ký:</strong></p>
<p>a. Thời gian đăng ký: 04 ngày, từ ngày <strong>11/11 </strong>đến ngày<strong> 14/11/2011</strong> (từ 8h30 đến 17h00)</p>
<p>b. Địa điểm:</p>
<p>- Tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đối với người lao động có hộ khẩu thường trú tại địa phương và học sinh đang học nghề, chuyên môn nghiệp vụ tại cơ sở đào tạo trên địa bàn)</p>
<p>- Tại các Trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng (đối với người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đang học nghề tại các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng)</p>
<p>c. Cách thức đăng ký: Người lao động trực tiếp điền vào Đơn đăng ký và trực tiếp nộp cho đơn vị tiếp nhận đăng ký (không nhờ người khác đăng ký hộ).</p>
<p>d. Các giấy tờ cần thiết:</p>
<p>- Đơn đăng ký (được phát miễn phí tại địa điểm đăng ký)</p>
<p>Đơn đăng ký được đánh số báo danh, mỗi người đăng ký được phát 01 (một) tờ Đơn đăng ký. Nếu có sai sót trong quá trình kê khai thì sử dụng bút xóa để sửa lại.</p>
<p>- 01 bản photo mặt trước Giấy CMND nhìn thấy rõ số CMND, họ và tên, ngày sinh (bản photo giấy CMND được dán trực tiếp lên Đơn đăng ký)</p>
<p>- 02 ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (rõ ràng, chưa qua xử lý trên máy vi tính, mới chụp trong vòng 6 tháng)</p>
<p><strong><u>Lưu ý:</u></strong><strong> Ảnh và thông tin cá nhân do người lao động khai trong Đơn đăng ký được sử dụng làm thông tin đăng ký dự tuyển sau này; các thông tin này KHÔNG thể thay đổi.</strong></p>
<p>e. Lệ phí kiểm tra: Số tiền Việt Nam tương đương với <strong>24USD</strong> (Số tiền cụ thể sẽ do Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo sau).</p>
<p>- Người la động đã nộp tiền nhưng hủy bỏ đăng ký trong thời gian tiếp nhận đăng ký (từ 11/11-14/11) vì những lý do bất khả kháng sẽ được hoàn lại lệ phí. Tuy nhiên, sau khi đã hủy bỏ đăng ký, người đó sẽ không được phép đăng ký lại.</p>
<p><strong>5. </strong><strong>Địa điểm kiểm tra và thời gian kiểm tra cụ thể:</strong></p>
<p>Người lao động sẽ tham dự kiểm tra tại 1 trong các địa điểm sau: Hà Nội, Nam Định, Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.</p>
<p>Địa điểm kiểm tra cụ thể của từng thí sinh sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng và trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước.</p>
<p><strong>6. </strong><strong>Thông báo kết quả kiểm tra</strong></p>
<p>a. Ngày thông báo: ngày 28/12/2011</p>
<p>b. Hình thức thông báo:</p>
<p>- Trang web của Trung tâm Lao động ngoài nước: http://www.ttldnnvietnam.gov.vn</p>
<p>- Trang web: http://www.eps.go.kr</p>
<p>- Trang web EPS-TOPIK: http://epstopik.hrdkorea.or.kr</p>
<p>- Trang web của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc:http://www.hrdkorea.or.kr</p>
<p>c. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ kiểm tra tiếng Hàn: từ ngày 28/12/ 2011 đến ngày 27/12/2013 (hai năm kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra tiếng Hàn)</p>
<p>d. Thông báo kết quả kiểm tra cụ thể của từng thí sinh</p>
<p>Kết quả điểm cụ thể của từng người lao động xem tại: http://www.eps.go.kr</p>
<p><strong>7. </strong><strong>Thông tin chung về bài kiểm tra</strong></p>
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="163"><p align="center"><strong>Cấu trúc câu hỏi</strong></p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center"><strong>Số lượng câu hỏi</strong></p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center"><strong>Tổng số điểm</strong></p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center"><strong>Thời gian</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="163"><p align="center">Nghe hiểu</p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center">25</p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center">100</p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center">30 phút</p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="163"><p align="center">Đọc hiểu</p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center">25</p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center">100</p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center">40 phút</p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="163"><p align="center"><strong>Tổng số</strong></p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center"><strong>50</strong></p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center"><strong>200</strong></p></td>
<td valign="top" width="148"><p align="center"><strong>70 phút</strong></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>- Câu hỏi kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.</p>
<p>- Không có thời gian nghỉ giữa phần nghe hiểu và đọc hiểu.</p>
<p><strong>8. </strong><strong>Các giấy tờ cần thiết phải mang theo khi tham dự kiểm tra.</strong></p>
<p>a. Thẻ dự kiểm tra (thí sinh nhận Thẻ ngay sau khi đăng ký tham dự kiểm tra).</p>
<p>b. Giấy CMND.</p>
<p>+ Yêu cầu tất cả các thí sinh dự kiểm tra phải mang Giấy CMND giống như bản sao đã dán trong Đơn đăng ký.</p>
<p>+ Nếu không mang theo Giấy CMND thí sinh sẽ không được tham dự kiểm tra</p>
<p>c. Bút dạ màu đen hoặc bút bi màu đen để điền vào Giấy làm bài kiểm tra. Các loại bút không phải màu đen, bút chì… không được chấp nhận.</p>
<p>Mỗi thí sinh được phát duy nhất một tờ Giấy làm bài. Thí sinh không được đổi Giấy làm bài. Câu trả lời trên Giấy làm bài được sửa bằng bút xóa, bút phủ sẽ không được công nhận.</p>
<p><strong>9. </strong><strong>Các thông tin khác</strong></p>
<p>a. Thí sinh không được mang vào phòng thi điện thoại di động, cassette, PDA, máy nghe nhạc MP3, từ điển điện tử và các thiết bị điện tử khác.</p>
<p>b. Những thí sinh có hành vi gian lận trong quá trình làm bài sẽ bị hủy bài kiểm tra và bị cấm tham dự kiểm tra trong thời gian 2 năm.</p>
<p>c. Nếu có sự khác biệt về các thông tin cá nhân (họ tên và ngày tháng năm sinh) giữa CMND/hộ chiếu và Đơn đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn thì hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc Hàn Quốc sẽ không được chấp nhận dù người lao động đã có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.<br />
<br />
</p>
<p><strong>Việc đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn không đảm bảo là người lao động được đi làm việc tại Hàn Quốc mà đó chỉ là điều kiện để người lao động làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Những người lao động không đạt yêu cầu về sức khỏe theo quy định của Hàn Quốc và những người đã từng có thời gian cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ không được đi làm việc tại Hàn Quốc.</strong></p>
<p><strong>Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phái cử người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Chỉ những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Lao động ngoài nước mới CÓ THỂ được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc tuyển dụng.</strong></p>
<p><strong>Các tổ chức tư nhân không được tham gia vào các quá trình phái cử lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.</strong></p>

<p>Nguồn: ttldnnvietnam</p>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body><body><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><tbody></tbody></td></tr></tbody></table>
</body>
</html>
N_____T_____O
Trích dẫn
05-11-2011, 01:44 PM,
#2
Số lần cảm ơn 0
0 cảm ơn trong 0 bài
RE: Thông báo về kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 (EPS-TOPIK)
Tin vui lại đến với ACE rùi.chúc cho kì thi tiếng Hàn lần này ACENhân Trạch quê ta làm bài thi đạt kết quả cao nhất.nhanh được qua Hàn làm việc .
Hjhj vui hè......
Trích dẫn
05-11-2011, 10:06 PM,
#3
Số lần cảm ơn 50
36 cảm ơn trong 22 bài
RE: Thông báo về kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 (EPS-TOPIK)
hy vọng đợt ni ACE làng miềng đăng ký nhiều va thi thành công
chúc ACE may mắn
N_____T_____O
Trích dẫn
06-11-2011, 08:39 AM,
#4
Số lần cảm ơn 7
4 cảm ơn trong 3 bài
RE: Thông báo về kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 (EPS-TOPIK)
chuyện thi cử càng ngày càng khó khăn , càng ngày càng phức tạp hơn nhiều .
ACE ở nhà muốn đi thì hãy cố gắng nhiều vào nha .
chúc pacon làng miềng có nhiều tin vui . ...!
Trích dẫn
06-11-2011, 03:09 PM,
#5
Số lần cảm ơn 0
0 cảm ơn trong 0 bài
RE: Thông báo về kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 (EPS-TOPIK)
hay nhỉ.Như thế này thì mình về bỏ học đi hàn quốc cho vui, hjhj.mong các anh, em ACE thi đạy kết quả tốt, nhanh chóng sang hàn làm việc.:>

Trích dẫn
10-11-2011, 10:47 PM, (Được chỉnh sửa: 10-11-2011, 11:05 PM {2} bởi phamxuan.)
#6
Số lần cảm ơn 30
156 cảm ơn trong 69 bài
RE: Thông báo về kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 (EPS-TOPIK)
Cảm ơn chú Khuế cập nhật thông tin khá đầy đủ, chúc chú khỏe và làm ăn gặp nhiều may mắn. Như vậy là thông tin về việc xã miềng không được đăng ký bên Nông nghiệp là không chính xác đúng không?
Miềng mới tìm hiểu lại rồi, đối với đăng ký nông nghiệp ở tỉnh ta thì chỉ dành cho những người có hộ khẩu tại huyện nghèo Minh Hóa mà thôi. Như vậy là bà con làng miềng chỉ được đăng ký ở 3 ngành còn lại là Sản xuất chế tạo, Xây dựng và Ngư nghiệp mà thôi. Rứa đó, đã có nhiều điểm mới.
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Kết nối Facebook
Phim Bám Biển
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Giá tiền ảo Bitcoin và Altcoin
Thành viên online
Hiện đang có 40 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 40 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,002
» Thành viên mới nhất: vannguyens
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,045

Thống kê đầy đủ