By -

Sự cảm hóa diệu kỳ

Có người nói với tôi: “Hơn 102 năm trước, Võ Giáp (tên khai sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) cất tiếng khóc chào đời (25/8/1911) chắc chẳng mấy ai quan tâm ngoài gia đình cụ Võ Quang Nghiêm (thân sinh Đại tướng). Nhưng khi thời khắc Đại tướng đi về cõi vĩnh hằng đã...